Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Przestrzeń w wodnym zwier(...)

  Zintegrowane gospodarowanie wodą w skali miasta oraz odejście od tradycyjnego myślenia nt. gospodarki wodnej w obrębie danej aglomeracji legło u podstaw konferencji pt. „Planowanie i projektowanie jako jeden ze środków zapobiegania powodziom – praktyki światowe”. Jej organizator – Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu – dał uczestnikom możliwość zarówno wysłuchania referatów, jak i udziału w tematycznych warsztatach dotycząc(...)
»

O kwiatach, krzewach i dr(...)

Około 150 uczestników, interesujące referaty – tak w skrócie można scharakteryzować kolejną, piątą już ogólnopolską konferencję poświęconą zagadnieniom zieleni miejskiej, która tradycyjnie odbywa się w końcu sierpnia w Warszawie. V ogólnopolska konferencja „Zielone miasto – dziedzictwo i przyszłość”, poświęcona zagadnieniom utrzymania i kształtowania zieleni miejskiej, zgromadziła ok. 150 uczestników (przede wszystkim pracowników urzędów miast i gmin, zajmujący(...)
»