Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Innowacje w technologii p(...)

  Wśród nośników energii relatywnie wysoką dynamikę wzrostu produkcji w skali światowej od kilku lat obserwuje się w peletyzacji różnego rodzaju biomasy. Za tym rozwojem przemawia nie tylko potrzeba ochrony klimatu, ale również ekonomika stosowania. Ten rodzaj paliwa nie tylko eliminuje lub ogranicza emisję gazów cieplarnianych, ale w dodatku obniża koszty pozyskiwania ciepła użytkowego o(...)
»

IX edycja Konkursu, dziew(...)

Dziewięć lat temu w redakcji „Przeglądu Komunalnego” powstała idea stworzenia konkursu promującego selektywną zbiórkę stłuczki szklanej. Koncepcja okazała się trafna i już w następnym roku zorganizowano – obok II edycji Szklanej Statuetki – Konkurs o Srebrną Puszkę. W 2001 r. dołączył – Lider Zbiórki Tworzyw, którego celem było propagowanie najbardziej efektywnych systemów zbiórki odpadów opakowaniowych (...)
»