Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dwa lata w nowym systemie(...)

Jak sytuację na rynku odpadów po dwóch latach od wprowadzenia nowych zasad oceniają przedsiębiorcy? Co w tym czasie udało im się osiągnąć, z jakimi problemami przyszło się zmagać?   dr inż. Edyta Soboniak, dyrektor ds. gospodarki odpadami - Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy zadanie własne, którym jest utrzymanie czystości i porządku na jej terenie. Jak wielokrotnie podkreślał prezes naszej (...)
»

Ekoprojektowanie w prakty(...)

IZM Fraunhofer z Berlina jest organizatorem programu Kampania Podnosząca Świadomość, dotyczącego ekoprojektowania. W jego ramach od kwietnia do września br. w różnych krajach Europy zostanie zorganizowanych 28 bezpłatnych warsztatów szkoleniowych, adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw z branży elektronicznej i elektrycznej. Na starym kontynencie to właśnie takie firmy przeważnie zajmują się produkcją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas targów Innowacje-Technologie-Maszyn(...)
»