Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skontrolowano system gosp(...)

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której celem była ocena przestrzegania przez organy administracji publicznej oraz podmioty gospodarcze przepisów prawa dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Badaniami objęto okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2005 r. W związku z tym redakcja poprosiła o komentarz do wyników kontroli. Katarzyna Michniewska(...)
»

Gospodarka odpadami – pos(...)

  W ciągu ostatnich dwóch lat rozpoczęto w Polsce intensywne poszukiwania gazu z niekonwencjonalnych złóż, przede wszystkim z łupków. W tym celu wykonano już 39 otworów, a do 2021 r. wywierconych zostanie 309 kolejnych (wg założeń Ministerst(...)
»