Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

– Jest to powód mojej wielkiej satysfakcji, że projekt, który traktuję priorytetowo, został w uzgodnionym na dotychczasowych etapach legislacji kształcie przyjęty przez komitet stały Rady Ministrów i rekomendowany do przedstawienia Radzie Ministrów. Mamy szansę na uzdrowienie systemu gospodarki odpadami w Polsce – a ten projekt i przedstawione do wyboru rozwiązania są dla tego procesu kluczowe. Tak na stronie internetowej Ministerstwa Środo(...)
»

Komisja Ochrony Środowisk(...)

W nowo wybranym Sejmie IV kadencji wyłoniona została Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jej skład prezentujemy poniżej. W środowisku obawy budzi merytoryczne przygotowanie poszczególnych posłów do czekających ich zadań. Chociaż nie przesądzajmy, w końcu ekologia to temat ostatnio bardzo popularny i dzięki temu na pewno dobrze znany członkom Komisji. Pozostaje zatem liczyć, że podczas prac zwycięży zdrowy rozsądek. Krzysztof Filipek - przewodnicz(...)
»