Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt FLEXI-BURN CFB(...)

FLEXI-BURN CFB (Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power Plant with CCS) to projekt opracowywany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Łączy on w sobie zalety właściwe technologii CFB (elastyczność paliwową i niskie emisje) ze spalaniem tlenowym dla wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS).  Celem projektu jest opracowanie kotła FLEXI BURN CFB zdolnego do pracy z wysoką wydajnością w(...)
»

Zbyt późno na zmiany?(...)

Utrzymanie czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), jest jednym z zadań własnych gminy. W związku z tym samorządy powinny dysponować środkami prawnymi, umożliwiającymi właściwe wywiązanie się z powierzonego im zadania. Podstawą prawną określającą zasady realizacji tego obowiązku jest Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmin(...)
»