Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Organiczne ogniwa fotowol(...)

Produkcja nieorganicznych ogniw fotowoltaicznych wymaga skomplikowanych, a co za tym idzie bardzo drogich technologii, często także szkodliwych dla środowiska. Ogniwa te wykazują jednak stosunkowo dużą wydajność konwersji energii słonecznej (ok. 12%). Obiecującą alternatywą dla rozwoju fotowoltaiki jest wykorzystanie do budowy ogniw materiałów organicznych. Ogniwa te charakteryzują się bardzo małą masą oraz elast(...)
»

Paliwa alternatywne jako (...)

Do preparacji paliw alternatywnych nie mogą być wykorzystywane ani odpady niebezpieczne, wyszczególnione w katalogu odpadów (DzU z 2001 r. nr 112, poz. 1206), ani paliwa kopalne. Propozycja zakazu stosowania paliw kopalnych jako komponentów przy produkcji paliw alternatywnych ma na celu uniemożliwienie stosowania procederu „rozcieńczania zanieczyszczeń” metodą mieszania odpadów np. z węglem. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest pełna „(...)
»