Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologiczne uwarunkowania(...)

Jan Siuta, Zbigniew Tałałaj Naturalna struktura ekosystemów lądowych i wodnych jest rezultatem długotrwałego rozwoju mikroorganizmów, roślin i zwierząt, stosownego do geochemicznych właściwości powierzchniowej warstwy ziemi, klimatu i rzeźby terenu. Struktura przestrzenna roślinności naturalnej odzwierciedla geochemiczne i fizyczne warunki środowiska na określonym terenie oraz świadczy o zmianach w tym środowisku spowodowanych przez czynniki biologiczne. Na obszarach(...)
»

Budynek przy granicy dzia(...)

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka Organ architektoniczno-budowlany nie może domagać się od wnioskodawcy przedstawienia pisemnej zgody sąsiada dotyczącej lokalizacji budynku na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy działki, umożliwiającej wydanie pozwolenia na budowę. Brak zgody właściciela działki sąsiedniej nie może stanowić wyłącznej przyczyny nieudzielenia pozwolenia na budowę obiektu przy granicy działki. Zachowane zostaje jednak prawo do oprotestowania budowy, gdyby właś(...)
»