Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacyjne funkcje gminy(...)

Uchwalane wieloletnie plany modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy¹, mają określać w szczególności: planowany zakres usług, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach oraz projekty racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Ponadto w planach winny się znaleźć dane o nakładach inwestycyjnych w poszczególnych latach, a także o sposobach finansowania planowanych inwestycji. W ustawie nie znalazła s(...)
»

Światełko w tunelu?(...)

Przeglądając ostatnie doniesienia medialne o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską projektów związanych z innowacyjnością gospodarki oraz z rozwojem Polski wschodniej, szczerze ucieszyłem się, że nareszcie zapaliło się jaśniejsze światełko w tunelu problemów związanych z możliwościami absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej, przeznaczonych na lata 2007-2013. Jest to ogromna kwota, której wielkość z trudnością może sobie wyobrazić nie t(...)
»