Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydłużona odpowiedzialnoś(...)

Polski system recyklingu odpadów niekomunalnych oparty jest w dużej mierze o unijną zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta za swój wyrób. Na tzw. wprowadzających przerzucany jest cały obowiązek organizowania oraz finansowania systemu zbierania i przetwarzania, jednak w wielu przypadkach nie daje się im odpowiednich do tego narzędzi, a nawet odbiera podstawowe środki, jakimi mogliby dysponować. Producenci muszą zbierać to, do czego nie mają dostę(...)
»

Od redaktora(...)

Koniecznością polskiej rzeczywistości gospodarczej i szansą wyjścia z opóźnienia cywilizacyjnego, a obecnie także z kryzysu gospodarczego, jest priorytet efektywności działań. Istnieje więc potrzeba akceptowania naturalnych dla gospodarki rynkowej tendencji do polaryzacji przestrzennej rozwoju jako najkrótszej drogi do uzyskania efektywności przez koncentrację aktywności społeczno-gospodarczej w miejscach najkorzystniejszych zarówno dla kapitału, jak i dla dobra społeczne(...)
»