Ogrody odnowy w Sochaczewie

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2008-1
  DRUKUJ
8,5 tys. metrów kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego, remont 3 tys. metrów najbardziej zdegradowanych kanałów przez wyścielenie ich rękawem z włókniny nasączonym żywicą oraz pierwszy etap rozbudowy oczyszczalni ścieków - to nowe inwestycje w gm. Sochaczew. Są one wynikiem realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczewa”. 

Oczyszczalnia ścieków z zewnątrz
Projekt otrzymał finansowe wsparcie Wspólnoty Europejskiej – ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Region [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus