Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Reklama

Polecane artykuły:

Wymagajmy rzetelnej kontr(...)

Najczęściej wskazywaną przez branżę odpadową przyczyną niewłaściwego funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami jest brak właściwej kontroli odpowiedzialnych instytucji. Budzące wątpliwości praktyki jednego z przewoźników, które udokumentowane zostały w ZGO Gać, pokazują, że taka kontrola jest absolutnie niezbędna. Odpierając zarzuty, że stwierdzenie jest nieprawdziwe, bo kontrole jednak się odbywają, należy stwierdzić, że większość tych kontroli jest wykonana (...)
»

Utylizacja termiczna mącz(...)

Uzyskanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) jest jedną z głównych opcji pozwalających zmniejszyć obecne uzależnienie od paliw kopalnych oraz zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię. Jakkolwiek zainteresowanie wdrażaniem technologii wykorzystania OZE stale rośnie, to stopień ich wykorzystania jest i będzie zależał od kosztów pozyskiwania energii ze źródeł konwencjonalnych oraz od przepisów ustawodawczo-prawnych, które nakazują wykorzystanie surowca z OZE w komorach spalania. (...)
»