Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Polecane artykuły:

System gospodarki odpadam(...)

W ramach cyklu omawiającego gospodarkę odpadami komunalnymi w krajach Unii Europejskiej warto przyjrzeć się niektórym aspektom funkcjonowania systemu brytyjskiego. W stosunkowo krótkim czasie nastąpiło tam wyraźne przewartościowanie podstawowych kierunków zagospodarowania odpadów. Ze względu na dominującą pozycję Anglii w Zjednoczonym Królestwie – zamieszkuje ją ok. 83% populacji wytwarzającej lwią część wszystkich odpadów &nda(...)
»

Model gospodarki odpadami(...)

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami opracował model gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, który już kilkakrotnie oceniany był przez przedsiębiorców i ekspertów z branży– pierwszy raz podczas Targów POLEKO 2007. Zgłaszane przez środowisko branżowe uwagi zostały implementowane do modelu, który ewoluował do obecnego kształtu. Głównym powodem rozpoczęcia prac nad docel(...)
»