Wszystkie artykuły w kategorii: "Prezentacje"

Reklama

Polecane artykuły:

Procedury nie do końca zr(...)

Wypowiedź Krzysztofa Owczarka dla „Pulsu Biznesu” - Zakopane otrzymało pomoc z funduszy przedakcesyjch, jednak nie w każdym przypadku. Podczas ubiegania się o pieniądze nie działaliśmy jednak w pojedynkę. Zakopane wraz z innymi gminami podhalańskimi złożyło jeden wspólny wniosek. Staraliśmy się wówczas o dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej zlewni czorsztyńskiej. Niestety, program ISPA jest bardzo zbiurokratyzowany i dotąd żadnej gminie w pojedyn(...)
»

Przemysłowa wizja wdrożen(...)

W niniejszym artykule dyrektywy WEEE (ang. Directive on Waste of Electronic and Electric) Equipment - dyrektywa o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych) i RoHS (ang. Directive on Restriction of Hazardous Substances in Electronic and Electric Equipment - dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) zostaną omówione z perspektywy ekologicznie efektywnego wdrożenia, tzn. mając na celu osiągnięcie maksymalnego zysku e(...)
»