Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biopaliwa transportowe – (...)

Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) zorganizowało 24 września 2015 r. IV konferencję branżową pt. „Biopaliwa transportowe – u progu zmian”. Było to wydarzenie towarzyszące V edycji Targów RENEXPO, służące szeroko pojętej promocji wykorzystania krajowego potencjału biomasy pochodzenia rolniczego w produkcji odnawialnych paliw transportowych i poszerzaniu wiedzy uczestników na temat najbardziej aktualnych problemów sektora biopaliw. W trakcie konferencji, którą oficjalnie otwor(...)
»

Że tak powiem(...)

Wybory samorządowe mamy już za sobą. Jakoś to przeżyliśmy. Geografia powyborcza nie jest jeszcze dokładnie znana, choć zapewne niedługo będzie można się zastanawiać ilu burmistrzów, ilu radnych, jakie są wpływy poszczególnych ugrupowań partyjnych i w jakich regionach kraju. Każda partia wyciągnie optymi-styczne wnioski i ogłosi - zdumionemu czasem światu - swoje takie, czy inne zwycięstwo. Obserwując kampanię i przebieg wyborów doszedłem do wniosku, że ugrupowania biorące w niej udział możn(...)
»