Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Potrzebujemy ustawy Prawo(...)

Projekt nowej ustawy Prawo wodne, nad którym od kilku lat pracuje Ministerstwo Środowiska, jest obecnie przedmiotem prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jaka będzie jego przyszłość? Według założeń dokumentu, gminom przekazane zostanie zadanie utrzymania melioracji wodnych szczegółowych oraz budowy i utrzymania urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Nie ma na to zgody Związku Gmin Wiejskich RP. Powodem są zbyt wysokie koszty – właściciele gruntów i nieruchomo(...)
»

Miejska sztuka iluzji(...)

Wizualizm, w przeciwieństwie do mody, grafiki czy malarstwa, ma oddziaływać na oko widza, a nie tylko na jego emocje czy intelekt. Sztukę optyczną, czyli op-art, można podziwiać już nie tylko w zamkniętych ścianach galerii, ale także w otwartej przestrzeni miasta.   Ten kierunek sztuki jest specyficzną odmianą abstrakcjonizmu. Jego szczytowy okres przypadł na lata 50. i 60. XX w. Typowe dzieło wizualizmu to trójwymiarowa gra złudzeń, która (...)
»