Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Program "Zagospodarowania(...)

Małgorzata Chybalska Program "Zagospodarowania wnętrz międzyblokowych" został przyjęty przez Radę Miejską Wrocławia w 1994 roku. Inicjatorem tego zadania był Prezydent Wrocławia, Bogdan Zdrojewski, pod którego nadzorem Program funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Na mocy Ustawy o samorządzie terytorialnym tereny towarzyszące komunalnej zabudowie mieszkaniowej zostały przejęte przez gminy. Inwentaryzacja ich zagospodarowania uświadomiła władzom miasta, że w wyniku(...)
»

Montaż małych oczyszczaln(...)

Planowanie rozwoju systemów kanalizacyjnych, szczególnie na terenach niezurbanizowanych, powinno być poprzedzone wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji, z której ścieki powinny być oczyszczane w systemach lokalnych. Zasady zostały sformułowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Niestety, wiele gmin nie posiada planów zagospodarowania przestrzennego, jak ró(...)
»