Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Nowela weszła w życie Znowelizowana ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU nr 85, poz. 729) obowiązuje od 17 sierpnia br. Nowela precyzuje zasady rozliczeń za wodę i ścieki pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan a korzystającymi z ich usług. Ustawa nakłada też na gminy obowiązek ustalenia regulaminu, określającego m.in. tryb i warunki zawierania umów, sposób rozliczeń, standardy usług oraz warunki przyłączenia do sieci. Ponadto zobowiązano właścicie(...)
»

Recepta na sprawozdania(...)

Gminy powinny być zobowiązane do przeprowadzenia badań dotyczących ilości, objętości, masy i morfologii wytwarzanych odpadów – uważa nasz Czytelnik, który upatruje w tym szansy na uzdrowienie kulejącej sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami w Polsce. W raporcie z czerwca br., poświęconym gospodarce odpadami w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli zdecydowanie krytycznie wypowiedziała się na temat skutków wejścia w życie „ustawy śmieciowej”, oceniając, że żaden z (...)
»