Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Naturalne bogactwo miast (...)

Jubileuszowa V Konferencja Naukowo-Techniczna „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta. Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja, kreacja, identyfikacja”, odbyła się w Toruniu w zabytkowym Dworze Artusa w dniach od 21 do 23 października br. Podczas trzydniowego spotkania można było wysłuchać serii wykładów prelegentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Uroczyste otwarcie konferencji rozpoczęło się od wykładu prof. M. Kosmali z Katedry(...)
»

Zmiany w projektach ustaw(...)

Zakończony został proces uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska. W ramach tego projektu wprowadzane są m.in. rozwiązania mające na celu usprawnienie procesu przyłączania nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji i dyskusji podczas międzyresortowej konferencji uzgodnieniowej do pierwotnego projektu wprowadz(...)
»