Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nie bójmy się deszczu(...)

Zarządzanie wodami opadowymi stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Coraz częściej dochodzi do gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak ulewne deszcze. O tym, jak radzić sobie z tym zjawiskiem rozmawiano w Gniewie podczas 13. Konferencji Wody Opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne.  Jak zagospodarowanie wód opadowych wygląda w praktyce? Jakie polskie miasta dają dobry przykład działań, a czego możemy uczyć się (...)
»

Uspokojenie ruchu – niewy(...)

Na przełomie lat 60. i 70. XX w. na zachodzie Europy miał miejsce burzliwy rozwój motoryzacji. W konsekwencji wzrosły zagrożenia motoryzacyjne, a w ślad za nimi pojawiły się masowe protesty społeczne. Na ten społeczny krzyk musieli odpowiedzieć eksperci. W Holandii jako pierwszym kraju pojawiły się prekursorskie propozycje organizacji ruchu w postaci Woonerfu (strefa mieszkaniowa) i Winkelerfu (strefa handlowa). Te obco brzmiące nazwy to nic innego jak wiele lat póź(...)
»