Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto zostanie Dyrektorem r(...)

Podsumowanie nominacji w plebiscycie na Dyrektora roku 2002 O przyznanie tytułu Dyrektora roku 2002 walczy w tej edycji czterech prezentowanych poniżej dyrektorów i prezesów. O tym, kto zwycięży w plebiscycie Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i „Przeglądu Komunalnego” zadecyduje liczba głosów, oddanych na poszczególnych kandydatów. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone podczas jesiennego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, a(...)
»

Informator - Świat(...)

Weto Komisji Europejskiej Po ponad pięciu latach pracy nad dyrektywą o odpadach biodegradowalnych Komisja Europejska zdecydowała, że nie ma potrzeby przyjmowania oddzielnej dyrektywy na ten temat. W tej kwestii, na poziomie europejskim, zostaną uregulowane jedynie standardy co do jakości kompostu oraz produkujących go urządzeń. Wzbudziło to niepokój organizacji zrzeszających przedstawicieli firm i związków odpadowych. Obawiają się one, czy uda się osiągnąć cele stawiane w dyrektywie o(...)
»