Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielony wizerunek Szczeci(...)

Szczecin różni się od pozostałych aglomeracji Polski nie tylko rozplanowaniem ulic i placów, lecz przede wszystkim dużą powierzchnią terenów zieleni. Miasto od dawna dba o swój wizerunek, inwestuje w tereny zieleni oraz realizuje programy związane z jej rozwojem. Pod względem struktury użytkowania gruntów Szczecin jest miastem o wysokim, bo 41-procentowym udziale terenów zieleni.Znajduje to odzwierciedlenie w dokumentach programowych (...)
»

Diagnoza rynku PPP(...)

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako kolejna agenda rządowa, z rozmachem zajęła się wspieraniem rozwoju rynku PPP. W tym celu postanowiono zbadać sytuację wśród podmiotów uczestniczących w tego typu transakcjach oraz określić najważniejsze zadania, konieczne do podjęcia promocji rozwijającego się w Polsce rynku PPP. Dlatego te(...)
»