Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Teoria z domieszką prakty(...)

Dowodem popularności, jaką cieszą się zagadnienia związane z produkcją i wykorzystaniem paliw alternatywnych, jest m.in. zorganizowana w Gdyni w dniach 13-14 października br. przez spółkę Eko Dolina I Międzynarodowa Konferencja pt. „Paliwo alternatywne z odpadów – teoria i praktyka”. Obrady podzielono na siedem paneli. Pierwszy poświęcono systemowi gospodarki odpadami w Europie i Polsce. W jego ramach wystąpił m.in. Bartosz Zambrzycki z Komisji Europe(...)
»

Ochrona drzew na placu bu(...)

Prawidłowa i skuteczna ochrona drzew obejmuje wszystkie fazy procesu budowlanego. Z najlepszą praktyką mamy do czynienia wówczas, gdy zaraz po geodecie na teren inwestycji wchodzi architekt krajobrazu lub inny specjalista w dziedzinie dendrologii. Osoba ta ma za zadanie wytypować i wskazać cenne egzemplarze, które mają szansę na przetrwanie prac budowlanych. Istotne jest przy tym sformułowanie zaleceń w zakresie ochrony, które przekładają się na konkretne działania(...)
»