Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

GIS w przedsiębiorstwach (...)

W Polsce pierwsze szczegółowe badania nad stanem wdrożenia i wykorzystania GIS w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych prowadził m.in. prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski. W swojej publikacji z 2008 r. podkreślał, iż o ile w 1997 r. w grupie największych zakładów zaledwie 30% z nich rozpoczęło proces wdrażania systemów informacji przestrzennej, to 10 lat później już ponad połowa respondentów deklarowała implementację GIS w swoich jednostkach1. (...)
»

Dofinansowanie kanalizacj(...)

Sieradz, podobnie jak większość miast w Polsce, ma problemy związane z gospodarką wodno-ściekową. W ostatnim czasie przeprowadzono wiele mniejszych inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W latach 2000-2004 (przy ograniczonych środkach własnego budżetu) wybudowano 10,5 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej za 5 mln zł i przygotowywano się do kolejnych. Inwestycje prowadzono zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentach strate(...)
»