Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wiedza z pierwszej ręki(...)

kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Poznańskiej W czerwcu br. w Gnieźnie odbywać się będzie XX konferencja pt. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”. Jest Pan Przewodniczącym Komitetu Naukowego. Czego można spodziewać się po tej konferencji? Jest to jubileuszowa edycja jednej z największych w Europie i największej w Polsce konf(...)
»

O gospodarce nieruchomośc(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Kaliszu 28 sierpnia 2009 r. pozytywnie zaopiniowano projekt ustaw o gospodarce nieruchomościami, o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, o systemie oświaty, o referendum lokalnym i o podatku od czynności cywilnoprawnych. Członkowie Zarządu wydali pozytywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zwrócili jednak uwagę na konieczność zmiany(...)
»