Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plany gospodarki odpadami(...)

2 maja 2003 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (DzU nr 66, poz. 620), które określa szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami. Plany gospodarki odpadami - zgodnie z ustawą o odpadach - powinny dotyczyć wszystkich rodzajów odpadów, powstających na terenie danej jednostki organizacyjnej. Rozporządzenie wskazuje, kt(...)
»

Toruńska konferencja opad(...)

Firma Abrys w dniach 4-5 kwietnia 2011 r. zorganizowała w Toruniu VI Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”. Z reguły każda konferencja gromadzi głównie pasjonatów. W dobie braku pieniędzy w gminach dosłownie na wszystko obecność 20 urzędników z gmin i prawie 40 przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych należy uznać za sukces. W sumie ponad 90 uczestników re(...)
»