Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pożary w zakładach zagosp(...)

  W Polsce nie prowadzi się badań statystycznych dotyczących przyczyn pożarów i wartości powodowanych przez nie strat w zakładach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów. Z tego względu artykuł oparty jest na analizie kilku pożarów, które miały miejsce w przeszłości. Pomijając podpalenia, które są najczęstszą przyczyną pożarów w naszym kraju, wymienić można kilka innych powodów, których wystąpienie jes(...)
»

Odnawialne źródła energii(...)

Odnawialne źródła energii są znaczącym wkładem w osiąganie celów Unii Energetycznej Z Marie Donnelly, dyrektor ds. odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Energii w Komisji Europejskiej, rozmawia Magdalena Lipiecka.   Jak postrzega Pani rolę odnawialnych źródeł energii (OZE) w kształtowaniu polityki klimatycznej Unii Europejskiej? (...)
»