Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek biopaliw w Polsce(...)

Bieżący rok jest pierwszym, w którym producenci paliw i biopaliw są zobowiązani do zużycia w trakcie roku kalendarzowego pewnego określonego udziału biokomponentów (i innych paliw odnawialnych) w ogólnej ilości paliw ciekłych, zużywanych w transporcie.   Współczynnik ten, liczony wg wartości opałowej, nazywany jest Narodowym Celem Wskaźnikowym (NCW) (...)
»

Biomasa zamiast węgla na (...)

Współspalanie biomasy z węglem kamiennym w istniejących kotłach energetycznych jest nie tylko uzależnione od wdrożenia odpowiednich uregulowań prawnych. Liczą się także względy ekonomiczne oraz technologiczne. Współspalanie jest „atrakcyjne” ze względu na relatywnie niskie koszty produkcji ciepła czy energii elektrycznej oraz niewielką emisję w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii. Stosuje się technologię współspalania(...)
»