Odsalanie wód powierzchniowych i podziemnych

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2007-4
  DRUKUJ
Techniki odsalania roztworów stosowane są w świecie w bardzo szerokim zakresie. Od blisko 150 lat do otrzymywania wody pitnej z wody morskiej używa się metody destylacji1. W latach 50. ubiegłego wieku rozwinięto na skalę przemysłową metodę elektrodializy, a w latach 60. metodę odwróconej osmozy2, 3.

Ponieważ wiele rejonów świata cierpi na niedobór wody pitnej (problem ten dotyczy 30% ludności),4 odsalanie stosowane jest głównie do otrzymywania wody pitnej z wód zasolonych. Łączna wydajność instalacji wynosi ok. 33 mln m3/d wody odsolonej, z czego ok. 20 mln m3/d pochodzi z odsalania wody morskiej (głównie oceanicznej),5 a reszta z odsalania tzw. wód słonawych. Odsalanie jest też stosowane do utylizacji ścieków przemysłowych w zamkniętych obiegach wodnych, do odsala [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus