Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Handel emisjami – perspek(...)

Przedsiębiorcy z większym niepokojem spoglądają na kalendarz, gdyż coraz mniej czasu pozostało do momentu wprowadzenia mechanizmu aukcji jako metody rozdziału uprawnień do emisji po 2013 r. W związku z tym odbywa się coraz więcej spotkań, mających na celu rozwianie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) w okresie 2013-2020. Służyło temu również seminarium „Działania na rynku uprawnień do emisji gaz&oacute(...)
»

Młodzi zdolni(...)

Z Dawidem Lukoskiem, Krzysztofem Taraszkiewiczem, Eliaszem Kubalą i Tomaszem Zimochem, studentami oraz konstruktorami Mobilnego Robota Inspekcyjnego, służącego nie tylko do lokalizowania awarii w sieci wod-kan, ale potrafiącego również zweryfikować poprawność wykonania instalacji wodno-ściekowej, rozmawia Anna Lembicz. Czy MRI to robot, który jest już gotowy do pracy w terenie? To solidny sprzęt przygotowany do codziennej eksploatacji w tr(...)
»