Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Procedury środowiskowe w (...)

Uważa się, że powodzenie inwestycji wiatrowej jest pochodną głównie trzech składowych: odpowiedniej wietrzności, możliwości podłączenia do sieci przesyłowych oraz bezpieczeństwa środowiskowego O ile dwa pierwsze aspekty są bliskie sfery technicznej i stanowią naturalny wymóg realizacji inwestycji, to równorzędne znaczenie kwestii środowiskowych jest mniej oczywiste. Wynika ono z faktu dramatycznego zaniku przyrodniczej różnorodności świata, zachodz(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku przez zgromadzenie związku międzygminnego Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego nr NK-I.4131.219.2016.BSzu z 12 lipca 2016 r., Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz(...)
»