Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

  Sortownia w RIPOK-u Projekt pn. „Budowa sortowni odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej” otrzymał dotację unijną w wysokości ponad 4,7 mln zł. Sortownia powstanie na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych, które w ub.r. uzyskało status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Do sortowni trafią selektywnie zbierane surowce wtórne: szkło, papier, tektura oraz twor(...)
»

Odpady niebezpieczne w od(...)

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i komunalnym. Jakkolwiek całkowita ich ilość w ogólnej masie odpadów jest stosunkowo niewielka1, to ze względu na rozproszone źródła powstawania, ogromną różnorodność i brak możliwości pełnej kontroli ich przemieszczania, mogą stanowić znaczne źródło zagrożenia dla ludzi i środowiska, nawet w przypadku składowania na składowiskach odpadów komunalnych. Poważnym problemem jest fakt, że w tej grupie odpadów znajdują si(...)
»