Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak długie powinny być dr(...)

Większość polskich miast nie ma jasno określonej docelowej długości sieci rowerowej. W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podsystem transportu rowerowego jest traktowany zdawkowo albo w ogóle nie istnieje. Podobnie ze świecą szukać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozstrzygających lokalizację sieci dróg rowerowych. Często drogi dla rowerów powstają w sposób nieprzemyślany, w wyniku nacisku zdesperowanych rower(...)
»

Strategie komunikacji dla(...)

Wpływ przedsięwzięć, takich jak instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK), na środowisko przyrodnicze i społeczne uznawany jest za istotny, w związku z czym wywołuje duże zainteresowanie opinii publicznej. Dlatego etap planowania inwestycji musi objąć wszelkie możliwe działania mające na celu ograniczenie ryzyka wybuchu konfliktu oraz pozyskanie szerokiej akceptacji społecznej dla proponowanej koncepcji rozwiązania problemu utylizacji(...)
»