Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązek zachowania w ta(...)

W trakcie współpracy prowadzonej pomiędzy przedsiębiorcami dochodzi do wymiany różnego rodzaju informacji, dotyczących poszczególnych kontrahentów. Część z nich ma charakter poufny. Podmioty trzecie mogą tego rodzaju dane wykorzystać chociażby w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej nad podmiotem, którego dane informacje dotyczą. Do takich właśnie sytuacji (nielojalnego zachowania ze strony partnera handlowego) nawiązuje art. 8 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gos(...)
»

Programowanie – czy(...)

Mam na myśli programowanie w dziedzinie ochrony środowiska. Otóż w połowie marca br. miało miejsce w Poznaniu IX Wielkopolskie Forum Ekologiczne, tym razem poświęcone Krajowemu Programowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przy okazji omawiania jego realizacji na terenie Wielkopolski okazało się, że w ostatecznej przyjętej przez Radę Ministrów wersji pominięto wiele tzw. aglomeracji i to wcale nie najmniejszych. Ogółem co najmniej 20% powierzchni województwa. Czemu tak się stało, nie bardzo wiado(...)
»