Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo dotyczące baterii i(...)

Punkt widzenia organizacji odzysku Rok temu we wrześniu weszła w życie dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG. Państwom członkowskim wyznaczono 24-miesięczny okres czasu na dokonanie transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego.  Dyskusja na temat propozycji co do sposobu i (...)
»

Sędziwe drzewa. Cz. 2(...)

Sędziwa faza drzewa może trwać wiele stuleci, ponieważ drzewa potrafią się odmładzać i wegetatywnie rozmnażać w rozmaity sposób. W miarę starzenia się drzewa przyrost na grubość i na wysokość maleje, a korona kurczy się i obniża wskutek stopniowego zamierania szczytowych gałęzi i wzrostu nowych gałęzi w dolnej części. Jest to odpowiedzią na zwiększające się z wiekiem opory hydrauliczne w tkankach przewodzących. Walec kambium na obwodzie spróchniałego pnia może się r(...)
»