Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rada Nadzorcza NFOŚiGW za(...)

Z największego dofinansowania w blisko 15 letniej działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skorzysta Elektrownia Pątnów II w Koninie. Na realizację ekologicznego przedsięwzięcia otrzyma z Narodowego Funduszu pożyczkę w wysokości 226 mln zł. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie budowy bloku energetycznego o mocy 460 MW w Elektrowni, która wchodzi w skład Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. Rada Nadzorcza Narodowego Fundu(...)
»

Z rewitalizacją za pan br(...)

Rewitalizacja jest pojęciem złożonym, które powinno być rozpatrywane na gruncie wielu różnorodnych dziedzin: ekonomii, socjologii i psychologii środowiskowej, urbanistyki, architektury oraz architektury krajobrazu, ale również ekologii, prawa czy polityki. Kwestię tę podkreślali prelegenci XI Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”, którą poświęcono właśnie szeroko pojętej rewitalizacji. W trakcie trzydniowego spotkania (7-9 paźd(...)
»