Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowości(...)

Clematis ‘Jiska’ Holenderska odmiana wyhodowana przez Pietera Zwjinenburga na polski rynek trafiła w ubiegłym roku. Teraz roślinę z Grupy Atragene można kupić w Szkółce Pojemnikowej Clematis Sz. Marczyński, W. Piotrowski. ‘Jiska’ charakteryzuje się pojedynczymi lub półpełnymi kwiatami, o średnicy 8-10 cm, najczęściej z czterema niebiesko-fioletowymi działkami i krótkimi, zielonkawobiałymi prątnicz(...)
»

Odbieranie odpadów zielon(...)

Wejście w życie zmian do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. – u.c.p.g.) wywołało zawzięte dyskusje na temat wysokości opłat wnoszonych do gminy z tytułu zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz sposobu wyłonienia podmiotów świadczących usługi w tym zakresie. Na dalszy plan przesunięto natomiast problemy o charakterze technicznym, związane z samym sposobem odbierania odpadów. (...)
»