Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Edukacja w zakresie ochro(...)

  Nazwa uczelni Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie   Krakowska Aka(...)
»

Woda pod większą kontrolą(...)

Minister zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Plany bezpieczeństwa wody, opracowane w 2004 r. przez Światową Organizację Zdrowia, do tej pory nie były w Polsce obowiązkowe.  Rozporządzenie zmienia tę sytuację, wprowadzając definicję  „oceny ryzyka” dla ujęć wody. Pojęcie to wcześniej istniało np. w sektorze spożywczym, w kontekście dostaw wody pojawiło się w przyjętym w lipcu ub.r. Prawie wodnym.     (...)
»