Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O projektowaniu dog parkó(...)

Coraz częściej dostrzega się różnorodność użytkowników przestrzeni publicznych, w tym zwierząt zamieszkujących miasto. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, wprowadza się dedykowane im elementy infrastruktury. Ogólnodostępne przestrzenie publiczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem wszystkich uczestników miejskiego życia. Dostęp do tych terenów uznawany jest za jedną z najważniejszych wartości w mieście, co znajduje odzwierciedlenie np. w niedawno przyjętej Now(...)
»

Czy trzeba zaostrzać prze(...)

Opublikowane na stronach Ministerstwa Środowiska projekty aktów wykonawczych, mających uporządkować wymogi dotyczące gospodarki odpadami w Polsce, budzą w branży komunalnej sporo kontrowersji. Najwięcej słów krytyki pada pod adresem projektu rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Nic zatem dziwnego, że poproszone o komentarz osoby w największym stopniu skupiły się właśnie na tym projekcie. Nie brakuje jed(...)
»