Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzebny spokój i konsek(...)

  Budowa spalarni odpadów w Polsce jest koniecznością. To inwestycje, dzięki którym będziemy w stanie wypełnić zobowiązania zawarte w Traktacie Akcesyjnym oraz osiągnąć cele unijnych dyrektyw, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Odpadowej oraz tzw. dyrektywy składowiskowej. W POIŚ-u realizowanych jest obecnie sześć inwestycji spalarniowych. Ich łączny koszt szacowany jest na blisko 4 mld zł, z czego prawie 1,7 mld zł pochodzi z funduszy unij(...)
»

Wyjaśnienie(...)

Wysoko cenię „Przegląd Komunalny”. Istotne są wszystkie wydania, ale szczególnie ważne wydają się numery specjalne, np. rocznicowe czy też poświęcone takim okazjom jak targi POLEKO. Czytając dobrze zredagowany, o różnorodnej tematyce, ostatni numer specjalny „Przeglądu Komunalnego” (11/2001) poświęcony POLEKO 2001, z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z artykułem Zenona(...)
»