Pozwolenia zintegrowane dla emisji odorów

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2007-10
  DRUKUJ
W ostatnich latach w Europie ilość skarg na zapachową uciążliwość powietrza miała znaczący udział w całkowitej liczbie zażaleń, które wpłynęły do różnego typu organów ochrony środowiska. W Wielkiej Brytanii zakłady przemysłowe stanowiące źródło zorganizowanej lub niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby podlegają określonym branżowym regulacjom środowiskowym.

W dokumentach stanowiących podstawę w procesie wydawania pozwoleń zintegrowanych dla prowadzenia instalacji określone zostały wytyczne dla zapobiegania i kontroli emisji różnego typu, w tym odorów do powietrza. Właściciel nowego zakładu lub instalacji, ubiegający się o wydanie pozwolenia zintegrowanego, powinien wykazać, iż odpowiednie standardy pracy tej instalacji są lub będą dotrzymane poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik, [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus