Odory w oczyszczalniach ścieków

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2007-10
  DRUKUJ
Oczyszczalnie ścieków oraz powiązane z nimi systemy kanalizacyjne są obiektami o kapitalnym znaczeniu dla ochrony środowiska wodnego, jednak często przyczyniają się do negatywnego oddziaływania na atmosferę. Wprawdzie znaczenie skażeń atmosfery powodowanych przez te obiekty jest stosunkowo małe w porównaniu z ich wpływem na środowisko wodne. Jednak ze względu na dużą i ciągle rosnącą ich liczbę oraz negatywne dla atmosfery oddziaływanie muszą być brane pod uwagę.

Postrzeganie problemu uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków wiąże się istotnie z ich lokalizacją. Oczyszczalnie oddalone od osiedli byłyby obiektami nieuciążliwymi. Rozproszona zabudowa mieszkalna utrudnia niekiedy realizację takiego rozwiązania. Ponadto często wskutek konieczności lub nieprzemyślanych decyzji zabudowa mieszkalna zbliża się do istniejących [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus