Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Partnerstwo dla wody(...)

Realizacja zadań własnych gminy, oparta na współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, to typ współpracy nazwany partnerstwem publiczno-prywatnym. Od wielu miesięcy w Sejmie toczy się dyskusja nad kształtem ustawy o PPP. Nie ma ona jeszcze kształtu ostatecznego, a mimo to otaczająca nas rzeczywistość gospodarcza, wypełniając istniejącą niszę, wykreowała już sprawnie funkcjonujący model współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi. Pozwala on realizować zadania własn(...)
»

Wzorce umowne pod lupą UO(...)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to instytucja, o której pracy można napisać wiele dobrego, co nie zmienia faktu, iż niektóre jej rozstrzygnięcia bywają co najmniej zaskakujące. Przekonują się o tym przedsiębiorcy działający na różnych rynkach, z rynkiem usług zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czele. Choć wszelkie decyzje formalnie wydaje prezes Urzędu, to dla potrzeb niniejszego artykułu przyjmijmy po prostu określenie UO(...)
»