Higienizacja osadów ściekowych

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2007-10
  DRUKUJ
Jakość i ilość wprowadzonej do gleby materii organicznej ma istotne znaczenie ekologiczne. Najczęściej stosowaną metodą higienizacji osadów ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach w Polsce jest wapnowanie. Liczne doświadczenia wskazują, iż dodatek wapna korzystnie wpływa na wartość nawozową osadów ściekowych.

Jednak stosując wapno do higienizacji osadów,1, 2 należy zwrócić szczególną uwagę na stopień przeżywalności jaj helmintów, przeżywalność bakterii z rodzaju Salmonella oraz z grupy coli, ale także redukcję zawartości grzybów chorobotwórczych, będących zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego3-5. W przypadku wapnowania osadów ściekowych głównym czynnikiem mającym wpływ na efektywność higienizacji jest ciepło wytwarzające się podczas reakcji hydratacji. Aby utrzymać efekt cieplny jak [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus