Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bariery dla wdrażania GOZ(...)

W odpowiedzi na europejskiej propozycji dotyczące GOZ-u – gospodarki o obiegu zamkniętym – zrodziła się inicjatywa opracowania polskiej mapy drogowej, która zaproponowałaby krajowe działania w tym zakresie. W tym celu w Ministerstwie Rozwoju przygotowano wstępny projekt, w którym zawarto cztery rozdziały, zdaniem ich twórców, odzwierciedlające priorytety GOZ-u z uwzględnieniem specyfiki i priorytetów polskiej gospodarki. Są nimi zrównoważona produkcja, zrównoważona(...)
»

Wydarzenia(...)

Mikoryza na Puławach [pod naszym patronatem] „Mikoryza w architekturze krajobrazu i zagospodarowaniu terenów trudnych” – taki tytuł nosi konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Mikoryzowe w dniach 24-25 września br. Jej celem jest przybliżenie uczestnikom tematyki zastosowania grzybów mikoryzowych w oparciu o kilkuletnie efekty doświadczeń terenowych. Oprócz wykładów, które odbędą się w Centrum Konferencyj(...)
»