Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Relining w rehabilitacji (...)

Polska w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej zobowiązała się do oczyszczania wszystkich ścieków w dużych i średnich miastach do 2010 r., a do 2015 r. ma to objąć teren całego kraju. Dotrzymanie tych zobowiązań jest wielkim wyzwaniem i wyznacza obecne priorytety w strategii rozbudowy i modernizacji sieci uzbrojenia podziemnego na terenach zurbanizowanych. W dużych miastach zasadniczym celem będzie rehabilitacja techniczna przewodów kanalizacyjnych oraz uzup(...)
»

Spalanie, współspalanie c(...)

Sytuacja finansowa i gospodarcza na świecie i w Polsce nie napawa wielkim optymizmem w zakresie nowych inwestycji. Na poprawę sytuacji finansowej wielu właścicieli firm i ich pracowników musi jeszcze kilka lat poczekać. Przedsiębiorstwa sądząc po informacjach przekazywanych przez prasę, ograniczyły swoją produkcję. Danych tych GUS jeszcze nie posiada. Spadek produkcji jest symptomem zmniejszenia konsumpcji, będącej siłą napędową gospodarki. Równocześnie wiąże s(...)
»