Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Departament Energii Odnaw(...)

Z Tomaszem Podgajniakiem, wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, rozmawia Urszula Wojciechowska Energy-mix jako panaceum dla naszej gospodarki to często stawiana teza, ale wiemy, że większość technologii nie broni się rynkowo. Potrzebny jest system wsparcia. System wsparcia OZE ma swoje początki w okresie, kiedy sprawował Pan funkcję ministra środowiska. Czy ten proponowany w ustawie o OZE idzie w dobrym kierunku? Rozważając w (...)
»

Koniec z opłatami za prz(...)

Gminy nie mogą pobierać od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Prokuratorzy regionalni mają zaskarżać uchwały gmin nakładające na mieszkańców obowiązek w tej kwestii. Zastępca prokuratora generalnego, Robert Hernand, w piśmie skierowanym do prokuratorów regionalnych zauważył, że organy stanowiące gmin do uchwał, a więc aktów prawa miejscowego, dotyczących warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji s(...)
»