Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawno-podatkowa ocena op(...)

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w szerokim zakresie posługuje się szczególnym rodzajem ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska, a mianowicie opłatami. Warto więc wskazać na prawno-podatkową (możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów) ocenę tychże opłat. W pierwszej kolejności celowe wydaje się dookreślenie pojęcia kosztów uzyskania przychodów i przedstawienie historycznego tła, z którego będą wynikały przyczyny ewentualnych wątpliwości. (...)
»

Półka z ksiązkami(...)

Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii Bogdan Kozłowski, Joanna Płachta Publikacja prezentuje zasady współpracy odnawialnych źródeł energii z węzłami ciepłowniczymi zasilanymi z konwencjonalnych źródeł ciepła. Wnikliwie przedstawiono wymóg, a także przepisy prawne dotyczące sukcesywnego wzrostu udziału ciepła czerpanego z odnawialnych źródeł w całościowym bilansie zapotrzebowania. Ponadto dokonano opisu trudności i barier, pojawiając(...)
»