Kontrola ciśnienia w sieci wodociągowej

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2006-9
  DRUKUJ
Kluczowym elementem Kontroli i Regulacji Ciśnienia (KiRC) na sieci wodociągowej jest określenie właściwego obszaru sieci oraz sposobu regulacji ciśnienia. Podstawą tych działań są zawsze prace związane ze sprawdzaniem przebiegu przewodów i szczelności.

Obszary KiRC są najczęściej podobszarami stref Aktywnej Kontroli Wycieków (AKW) lub Szybkości Detekcji Wycieków (ang. speed of repairs), dlatego prawidłowe wykonanie strefowania sieci dla potrzeb procesów detekcji wycieków jest rzetelną bazą dla wydzielenia samego obszaru kontroli ciśnienia. Omawiane tu działania, porządkujące niejako pracę sieci, są podstawowymi czynnościami, jakie musi wziąć sobie do serca eksploatator wodociągu. O ile są one stosunkowo łatwe do przeprowadzenia w przypadku sieci o konfiguracji promieniowej, o tyle w przypadku sieci pierścieniowych sposób wy [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus