Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Automatyczne nawadnianie(...)

Zieleń, aby spełniała wszystkie swoje funkcje, potrzebuje właściwego nawodnienia. Dlatego też na publicznych terenach zieleni coraz częściej stosowane są systemy automatycznego nawadniania, które wpływają na polepszenie jej jakości. Instalacje automatycznego nawadniania dają terenom zieleni wiele korzyści. Dzięki ich zastosowaniu woda wykorzystana jest racjonalnie – można ją dawkować dokładnie w takiej ilości, jakiej rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju i wyglądu. Pona(...)
»

Unijna pomoc(...)

Dąbrowa Górnicza od czterech lat prężnie realizuje unijne zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Dąbrowa Górnicza” – etap I. Środki na budowę 120 km sieci kanalizacji sanitarnej, 63 km kanalizacji deszczowej oraz wymianę/budowę 62 km instalacji wodociągowej gmina pozyskała z Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 507 mln zł, natomiast kwota d(...)
»