Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompetencje wojewody w ob(...)

Na szczeblu regionalnym, w związku z aktualnymi uregulowaniami zawartymi zarówno w ustawach ustrojowych, jak i szczegółowych (Prawo ochrony środowiska czy Prawo energetyczne), wojewoda posiada zasadnicze kompetencje w zakresie rozwoju bądź regresu odnawialnych źródeł energii. Niestety, nie został on wyposażony w instrumenty egzekwowania swoich uprawnień. Wydaje się, iż konstruowanie czy modyfikowanie mechanizmów wsparcia energetyki odnawialnej nie może się obyć bez analizy uprawnień terenowyc(...)
»

Sprawdzony model(...)

Nie jestem pewien, który ze znanych polityków – na pewno był to Skandynaw –  jest autorem stwierdzenia, iż oszczędności budżetowe najłatwiej zrobić na ochronie zdrowia i oświacie. Skutki są bowiem widoczne dopiero po paru latach, a w tym czasie na pewno będzie już inny rząd. Kłopot polega na tym, że na ogół nie jest to czynność jednorazowa i kolejne ekipy rządzące mają nadzieję, iż utrzymanie status quo przyczyni się co najwyżej do lekki(...)
»