Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Materiały zawierające azb(...)

Postępowanie z azbestem, czy to w formie wyrobów czy odpadów, regulowane jest kilkunastoma aktami prawnymi. Przepisy te oraz zasady z nich wynikające były wielokrotnie i obszernie omawiane na łamach „Recyklingu” (m.in. nr 3-9 z 2003 r.). Nadal jednak pozostaje wiele kwestii do wyjaśnienia, szczególnie w związku z ciągłymi zmianami i nowelizacjami przepisów. Rozważając zagadnienia związane z azbestem należy zauważyć, że azbest może występować zarówno w odpadach, jak i (...)
»

Nowelizacja Dyrektywy WEE(...)

  Jeden z najbardziej ciekawych i najtrudniejszych procesów legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej dotyczący gospodarowania odpadami zakończył się w grudniu 2011 r. porozumieniem pomiędzy Radą a Parlamentem UE. Mowa jest oczywiście o przekształceniu dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prace nad zmianą dyrektywy zostały rozpoczęte pod koniec 2008 r. i miały być związane z szybką procedurą „przeks(...)
»