Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Wielkie zamieszanie wokół odpadów, opłaty za wprowadzanie opakowań, recykling – to skutek ustaw, które zaczęły funkcjonować od początku tego roku. Nowo powstałe organizacje proponują zajęcie się wytwarzanymi odpadami. Czy sprostają wytyczonym celom i konkurencji? Nasza redakcja, podążając za aktualnymi zmianami, jako pierwsza postanowiła przedstawić nowo powstałe organizacje, które proponują przedsiębiorcom – producentom i importerom produktów w opakowaniach realizację ustalonych po(...)
»

Prawo wodne wreszcie w Se(...)

Projekt nowej ustawy Prawo wodne bez wątpienia należy uznać za jeden z najbardziej oczekiwanych i tajemniczych projektów legislacyjnych w ostatnim czasie. Od wielu miesięcy szereg zainteresowanych środowisk (w tym przedstawiciele branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz samorządowcy) wyczekiwało na publikację finalnej wersji ustawy, która miałaby stać się przedmiotem prac legislacyjnych. Ostatecznie projekt nowej ustawy Prawo wodne został skierowany do Sejmu 26 kwietnia 2017 r. Warto jedna(...)
»