Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady – źródłem energii(...)

Składowisko Odpadów Komunalnych w Machnaczu (woj. kujawsko-pomorskie) od 1986 r. jest miejscem deponowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Włocławka oraz okolicznych gmin. W pierwszych latach istnienia obiektu trafiał tam cały zmieszany strumień odbieranych odpadów, których wówczas nie segregowano. Dziś odpady poddaje się segregacji, a z istnienia składowiska czerpie się istotne zyski. Ze względu na zmieniające się przepisy prawne (...)
»

Zielone dachy jako narzęd(...)

Rozwiązania te powinny być elementem szerszych strategii adaptacyjnych, obejmujących dokładną analizę lokalnej sytuacji, potencjalnych zagrożeń, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz możliwego oddziaływania na gminę. W ramach projektu Ministerstwa Środowiska Plany adaptacji do zmian klimatu opracowywane są dla 44 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Warto, by w ich ślady poszły kolejne, planując własne działania adaptacyjne. Możliwych narzędzi adaptacji jest wiele. Należą do nich np. moderni(...)
»