Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Plany powołania centralne(...)

W 2017 roku czekają nas zmiany w systemie opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych. Nowe Prawo wodne zaktualizuje m.in. stawki opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych. Nurtujące wszystkich pytanie brzmi: czy zmiana regulacji przełoży się na wzrost rachunków za wodę dla przeciętnego Kowalskiego? Wydaje się, że kluczowa w tej kwestii będzie zdolność lokalnych regulatorów rynku do kontroli kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Z tego (...)
»

Kiedy Temida ustępuje Apo(...)

Zgodnie z generalną zasadą, sformułowaną w art. 26 ust. 1 ustawy z 2001 r. o odpadach, każdy posiadacz odpadów prowadzący działalność w zakresie odzysku zobowiązany jest do uzyskania decyzji administracyjnej. Jest ona nazwana przez ustawodawcę „zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów”. Wyjątki od tej zasady również zostały wskazane w powołanym artykule – poprzez odwołanie do art. 31 ust. 1(...)
»