Straty wody w przedsiębiorstwach wod-kan

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2006-6
  DRUKUJ
Raport został opracowany przy wykorzystaniu wyników corocznych dobrowolnych ankiet od kilku lat przeprowadzanych i opracowywanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w przedsiębiorstwach, które są jej członkami. Opracowane wyniki dotyczące strat wody odnoszą się do 2004 r. Przytoczone zostaną także dane dotyczące 1998 r.

Zgodnie z danymi z Rocznika Statystycznego GUS, w 2004 r. w Polsce zarejestrowano pobory wody powierzchniowej i podziemnej w ilości 10,99 mln tys. m3 wody. Podmioty prowadzące zbiorowe zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze pobrały 2 101 500 tys. m3, tj niespełna 18,6% całej objętości pobieranej wody. Gospodarstwa domowe kupiły od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 1 229 100 tys. m3. Blisko 27% z tej objętości zużywali odbiorcy mieszkający na wsi. W [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus