Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Zamiast asfaltu i betonu(...)

Alternatywą dla tradycyjnych podłoży są ekologiczne podłoża wodoprzepuszczalne i zapewniające areację powietrza. Nawierzchnie takie mają cechy powierzchni biologicznie czynnych i są przyjazne dla środowiska. Wykonywane są z wyselekcjonowanych materiałów mineralnych, gdzie w odpowiedniej proporcji wymieszane są surowce skalne, żwiry i drobne frakcje piaskowe wg ściśle ustalonej krzywej uziarnienia. Nawierzchnie te mają doskonałe właściwości nośności i twardości, można je układać do s(...)
»

Partnerstwo publiczno-pry(...)

Biogazownie mają na celu zaspokojenie zapotrzebowania lokalnych społeczności na energię elektryczną bądź cieplną. Jednakże to nie jest jedyna korzyść wynikająca z faktu funkcjonowania tego typu instalacji w danym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Biogazownie umożliwiają prowadzenie efektywnej polityki zagospodarowania odpadami, a także kształtują potrzebę tworzenia nowych miejsc pracy w gminie czy regionie. Z kolei to wpisuje się w zakres działań prośrodowiskowych i powala np. promować gmi(...)
»