Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Z rewitalizacją za pan br(...)

Rewitalizacja jest pojęciem złożonym, które powinno być rozpatrywane na gruncie wielu różnorodnych dziedzin: ekonomii, socjologii i psychologii środowiskowej, urbanistyki, architektury oraz architektury krajobrazu, ale również ekologii, prawa czy polityki. Kwestię tę podkreślali prelegenci XI Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”, którą poświęcono właśnie szeroko pojętej rewitalizacji. W trakcie trzydniowego spotkania (7-9 paźd(...)
»

Odpady z przemysłu mięsne(...)

Unia Europejska w 1997 r. wprowadziła zakaz wykorzystywania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt rzeźnych. Przepis ten spowodował pojawienie się ogromnych problemów z zagospodarowaniem dużych ilości odpadów powstających w trakcie uboju zwierząt rzeźnych i przetwórstwie mięsa, które wcześniej stanowiły surowiec do produkcji mączek mięsno-kostnych. Brak prawidłowego zagospodarowania tych odpadów może stanowić istotne zagrożenie środowisk(...)
»