Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Partycypacja społeczna w (...)

Styl i poziom debaty publicznej związanej z gospodarką przestrzenną, w tym z kształtowaniem zieleni miejskiej, jest – delikatnie mówiąc – niezadowalający. Trafniejsze byłoby tu określenie: „kłótnia publiczna”. Rozliczne konflikty utrudniają lub uniemożliwiają harmonijne prowadzenie przedsięwzięć i przyczyniają się do wielu strat. Istnieją jednak metody przeciwdziałania konfliktom. Jest to wielkie wyzwanie, ponieważ postęp w tym zakresie wymaga zmian w (...)
»

Elektroniczny klucz do au(...)

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP jako instrument umożliwiający złożenie oferty w aukcji OZE Aukcje OZE są pierwszym instrumentem prawnym umożliwiającym uzyskanie wsparcia na wytwarzanie energii z OZE za pośrednictwem specjalnej platformy dostępnej jedynie w środowisku internetowym. Każdy wytwórca1, a w szczególności przedsiębiorca planujący wytwarzać energię elektryczną z OZE, dotowaną zgodnie z przepisami art. 73 i n(...)
»