Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Jak nas widzą czytelnicy?(...)

W ubiegłym roku redakcja „Przeglądu Komunalnego” przeprowadziła badanie ankietowe, które miało na celu sprawdzenie, jak czasopismo postrzegają czytelnicy, oraz zbadanie ich preferencji. Ankieta dostarczyła nam wiele cennych informacji. Wyniki ankiety pokazały, że czytelnicy „Przeglądu Komunalnego” są zadowoleni z pisma i chętnie je czytają. Swoje czytel(...)
»

Gospodarka odpadami w Wej(...)

Wywiad z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych – Henrykiem Skwarło W ciągu ostatnich kilku lat zmieniliście Państwo system gospodarki odpadami. Jak wygląda on obecnie i czy sprawdził się? Początek praktycznych zmian systemu gospodarki odpadami w Wejherowie to rok 1998. Wtedy ustawiono na terenie miasta, zakupione z budżetu gminnego, trójkolorowe pojemniki do zbiórki szkła, makulatury i plastiku. W (...)
»