Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Bez odorów(...)

czyli energetyczne wykorzystanie metanu w miejskiej oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej Wprowadzając w czyn konstytucyjny obowiązek wdrażania zrównoważonego rozwoju, spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN zrealizowała w 2001 r. projekt budowy instalacji ujmowania gazów fermentacyjnych (wydzielających się w procesach beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych) oraz urządzeń do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. (...)
»

Sennie przed burzą?(...)

Wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych odbyło się 29 czerwca 2006 r. w Raciborzu. Jednym z jego tematów były bariery i kierunki działań oraz rola i udział samorządów w gospodarce odpadami komunalnymi. Prowadzącym obrady był wiceprzewodniczący Komisji poseł Andrzej Markowiak. W imieniu Ministerstwa Środowiska, dr Beata Kłopotek, wicedyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami przedstawiła stan prac legislacyjnych w zakresie przygotowywanych r(...)
»