Polskie wodociągi wczoraj i dzisiaj Cz. II

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2006-5
  DRUKUJ
III Kongres Wodociągowców Polskich (22 września 2005 r.) zastał nas w znacząco zmienionej sytuacji w stosunku do stanu sprzed trzech lat. Jesteśmy już krajem członkowskim UE i mamy pierwsze doświadczenia w zakresie korzystania ze środków unijnych. W tym miejscu należy sobie zadać pytanie, co z naszych obaw, nadziei, zdefiniowanych szans czy zagrożeń potwierdziło się, a co nie?

Nasze prawodawstwo, w pośpiechu dostosowywane do wymogów akcesji, w dalszym ciągu stanowi istotny element problemów w zarządzaniu. W tym zakresie ciągle mamy do czynienia z bardzo częstymi zmianami. Wiele ustaw podlega kolejnym nowelizacjom, uściślane są definicje (często różniące się od siebie w zależności od ustawy), wprowadza się rozszerzenia, uzupełnia o elementy nieujęte we wcześniejszych wersjach, uchyla dotychczasowe paragrafy. Niestety, nie p [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus