Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Spalanie odpadów niebezpi(...)

Perspektywy implementacji Dyrektywy 94/67/EEC Polska aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej, tym samym musi w przeciągu najbliższych dwóch lat przyjąć do swego prawodawstwa istniejące dyrektywy Unii. Negocjacje akcesyjne ujawniają jak bardzo nasze prawo różni się od prawa unijnego. Dotyczy to większości dziedzin będących przedmiotem negocjacji, w tym również, i to w znacznym stopniu, ochrony środowiska. Jedną z istniejących dyrektyw, która w najbliższym czasie ma być tr(...)
»

Skok cywilizacyjny czy sk(...)

  Chcąc wyeliminować powszechnie stosowany proceder przeklasyfikowywania odpadów, przygotowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za umieszczenie odpadów na składowisku. Zakłada on ujednolicenie stawki dla odpadów komunalnych oraz dla odpadów z mechanicznej obróbki. W branży „śmieciarskiej” zawrzało. Zapytaliśmy, czy proponowane rozwiązania to krok w dobrym kierunku oraz co w nich moż(...)
»