Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zgazowanie osadów ściekow(...)

W obliczu coraz większego zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej procesy termiczne, takie jak spalanie czy zgazowanie, nabierają szczególnego znaczenia. Procesowi zgazowania mogą być poddane osady ściekowe, co może stanowić interesujący sposób wykorzystania energii w nich zawartej. Osady ściekowe definiowane są jako złożona, organiczno-mineralna materia, wyodrębniona ze ścieków w trakcie ich oczyszczania. Końcowe un(...)
»

Przydrożne aleje(...)

  Podczas kolejnego spotkania na Forum Samorządowym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tematyka dotyczącą alei przydrożnych oraz z pracami Klubu Integracji Społecznej, który przyczynił się do aktywizacji ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.   W siedzibie Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku 7 grudnia 2010 r. odbyło się II Forum Samorządowe „Tereny Zieleni Miast i Wsi”. Na seminarium zostali zapr(...)
»