Mikroorganizmy w otoczeniu człowieka

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2006-4
  DRUKUJ
Mikroorganizmy obecne są w wodzie, glebie i powietrzu, na produktach spożywczych, a także są one bardzo liczne u ludzi i zwierząt, które żyją w naszym sąsiedztwie. Część z nich jest nieszkodliwa, ale występują też formy patogenne, które mogą być przyczyną chorób ludzi, zwierząt i roślin.

Niniejszy artykuł stanowi początek cyklu poświęconego tej tematyce.
Pod pojęciem „mikroorganizmy” rozumiemy mikroskopijnej wielkości drobnoustroje widoczne dopiero pod mikroskopem, głównie wirusy, bakterie, pierwotniaki oraz część glonów i grzybów. Bakterie to najmniejsze istoty żywe występujące w otaczającym nas środowisku. Są to organizmy jednokomórkowe, ze względu na swą specyficzną budowę (m.in. brak jądra komórkowego i mitochondriów) zaliczane do organizmów prokariotycznych (Procaryota), czyli tzw. bezjądrowych. [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus