Inwestycyjny kalejdoskop

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2006-4
  DRUKUJ
Kanalizacja w toku
W przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim (gm. Czernichów, woj. śląskie) zwyciężyła firma Wolimex. Inwestycja ma kosztować ok. 20 mln zł. Zakończenie projektu przewiduje się na koniec czerwca 2007 r. Przygotowywana jest też dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Tresnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Czernichowie. Przetarg na jej sporządzenie wygrała firma All-Pro z Bielska-Białej. Dokumentacja ma być ukończona w maju br.

Wzrost wydajności
W województwie śląskim, w gminie Dębowiec zostanie zmodernizowana i rozbudowana istniejąca oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologicznych. Oczyszczanie ścieków będzie się odbywało metodą niskoobciążeniowego osadu czynnego z systemem porcjowej obróbki ścieków z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego w oparciu o technologię typu Biovac. Wydajność zwiększy się z 50 do 70 m3/d. Inwestycję zrealizuje – do końca czerwca br. – Famex-Bis z Cieszyna za kwotę ok. 877 tys. zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Suszenie we Włocławku
Rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie suszarni osadów ściekowych powstających na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku. Zadanie to, za kwotę 2,9 mln euro, wykona konsorcjum firm: Veolia Water Systems i Kruger. Jest to kolejny projekt w ramach „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną we Włocławku”, współfinansowany kwotą 17 mln euro z Funduszu Spójności. Ze środków tych realizowany jest kontrakt na modernizację i powiększenie oczyszczalni ścieków oraz będzie rozbudowana sieć kanalizacji z przepompowniami. Pierwsze zadanie nadzoruje Hydrobudowa Włocławek w konsorcjum z PBG z Przeźmierowa-Wysogotowa k. Poznania, natomiast na drugie zadanie ogłoszono ponownie przetarg. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na koniec 2006 r.

Wodne przetargi
Firma Hydro-Complex z Malborka zwyciężyła w przetargu na pierwszy etap modernizacji Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim oraz budowę przepompowni: P1 – Nowy Dwór Gdański, P2 – Tujsk. Wartość projektu wynosi ok. 587 tys. zł (netto). Realizacja zadania ma nastąpić do końca kwietnia 2006 r. Natomiast dostawcą zestawów hydroforowych została firma Instalcompact z Tarnowa Podgórnego.

Podwójnie rozbudowany Kościan
W gminie Kościan przystąpiono do rozbudowy oczyszczalni ścieków we wsi Stare Oborzyska, która ma kosztować ok. 2,3 mln zł (netto). Zadanie realizuje, wyłonione w przetargu, przedsiębiorstwo Ekoland z Warszawy. Prace potrwają do końca września br. Drugą wodną inwestycją – budową bezobsługowej (automatycznej) stacji uzdatniania wody w Widziszewie – zajmuje się Pro-Met z Koźmina Wlkp. Powstanie ona za sumę ok. 753 tys. zł (netto). Zakończenie projektu przewiduje się na koniec marca 2007 r.

Wiosenne tucholskie porządki
Została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym w Tucholi a firmą Ekomel z Chojnic, dotycząca uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, będącego elementem ochrony Borów Tucholskich i zlewni rzeki Brdy. Projekt przewiduje modernizację m.in. niektórych elementów i obiektów oczyszczalni ścieków w Tucholi, stacji wodociągowych: Tuchola, Kiełpin, Raciąż, Stobno w zakresie technologii uzdatniania i automatyzacji oraz czterech przepompowni wód i pięciu przepompowni ścieków (Wielka Komorza, Mała Komorza, Kiełpin i dwie w Raciążu). Zadania obejmują również budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej (Tuchola, Kiełpin-Trzcionek). Wartość całego projektu szacuje się na ok. 12,5 mln zł (netto), z czego ok. 9,7 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada 2007 r.

Za rok cały
Koszt budowy zbiorczej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych, sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych do projektowanej oczyszczalni ścieków w Regiminie (woj. mazowieckie) wyniesie ok. 5,88 mln zł. Przetarg na inwestycję wygrało konsorcjum firmy Awas-Systemy Oczyszczania Ścieków z Warszawy i przedsiębiorstwa „Inżynieria” z Olsztyna. Przewidywany termin zakończenia robót to kwiecień 2007 r.

Nowalijki ściekowe w dolnośląskim
Kompletna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków systemu Lemna, o wydajności ok. 359 m3/d, powstanie w miejscowości Sucha Wielka (gm. Zawonia). Realizacją projektu za 2,55 mln zł zajmie się firma Pro-Met z Koźmina Wlkp. Zakończenie przewidywane jest na koniec października 2007 r. Zadanie to będzie preludium do kolejnych kanalizacyjnych projektów, gdzie w pierwszym etapie nastąpi budowa kanalizacji w Zawinie, Suchej Wodzie i Tarnowie.

ZPORR-owskie działania
W Cedyni (woj. zachodniopomorskie) będzie rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków komunalnych. Zakres przebudowy obejmuje adaptację istniejących Biobloków 400 na dwa ciągi bloku biologicznego oczyszczania ścieków o przepustowości hydraulicznej 750 m3/d. Ogłoszony przetarg w tej sprawie wygrała firma Ekoklar z Piły. Koszt przedsięwzięcia to ponad 2,78 mln zł. Inwestycja realizowana jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie) w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W projekcie przewidziana jest również budowa przepompowni ścieków oraz przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na zbiornik retencyjny i rurociąg tłoczny. Wszystkie prace powinny być zakończone do sierpnia 2006 r.

Kierunek – północ
Ponad 1,76 mln zł (netto) będzie kosztowała kanalizacja sanitarna północnej części miasta Kęty w woj. małopolskim. Zadanie obejmuje budowę rurociągu grawitacyjnego o łącznej długości 4086 m oraz dwóch przepompowni ścieków. W przetargu zwyciężyła firma Budkomplex z Bochni, która zrealizuje inwestycję do końca tego roku.

Odbudowany zbiornik
Zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez Hydroeko z Lublina, będzie odbudowany zbiornik wodny w Zakrzówku (woj. lubelskie), który został uszkodzony w wyniku przejścia fal powodziowych rzeki Bystrzycy. Przetarg na tę inwestycję wygrało przedsiębiorstwo Budipeks z Wilkowic. Prace – za ok. 1,29 mln zł – potrwają do połowy września br.

Na podstawie informacji Urzędu Zamówień Publicznych oraz portalu www.przetargi.owg.pl opracowała Katarzyna Błachowicz

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus