Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warszawska zieleń w proce(...)

Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy, realizowany dzięki tzw. miniprogramom, wyznacza projekty rewitalizacyjne, a tym samym określa ramy odnowy terenów zieleni. Dokument pn. Lokalny Program Rewitalizacji Warszawy zastąpił opracowany w 2005 r. Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji Warszawy (LUPR). Zawarte w nim zapisy i zasady finansowania projektów odnosiły się do lat 2004-2006 r. Z kolei wyznaczony obszar kryzysowy określony był jako teren pilotażowy rewital(...)
»

Włatcy móch(...)

W toczącej się na łamach „Rzeczpospolitej” i mądrze wywołanej przez red. M. Szułdrzyńskiego (por. „Cała władza w ręce lokalnych sitw” – „Rzeczpospolita” z 23 maja br.) dyskusji na temat władzy lokalnej (samorządowej) w aspekcie decentralizacyjnych inicjatyw obecnego rządu wszyscy jej uczestnicy zbyt skupiają się na doraźnym kontekście tej inicjatywy albo też – co gorzej – przywołują argumenty na pozio(...)
»