Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przyszłość wyłoni się z i(...)

Bentley Systems to jeden z potentatów światowego rynku oprogramowania, wspomagającego geodetów, inżynierów budownictwa lądowego, drogowego i wodnego, energetyków, inżynierów sanitarnych oraz współpracujących z nimi innych specjalistów w podejmowaniu decyzji w projektowaniu układów technicznych, zarządzaniu nimi w trakcie eksploatacji, a także zarządzaniu środowiskiem. MicroStation, flagowy produkt tej firmy, znajduje szerokie zastosowanie także w Polsce. Ponad 870 uczestników z 45 krajów, pr(...)
»

System EMAS III(...)

EMAS oparty jest na dobrowolnym udziale „organizacji”. Służy ocenie i doskonaleniu efektów jej działalności środowiskowej, jednocześnie dostarczając odpowiednich informacji opinii publicznej i innym zainteresowany stronom. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761(...)
»