Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podatkami w OZE!(...)

Do niedawna miałam jeszcze pewne wątpliwości co do intencji przyświecających działaniom urzędników resortu finansów. Dziś jednak wszystko wydaje się już jasne! Ministerstwo Finansów (MF) nas, wytwórców energii z OZE, nie lubi i najwyraźniej postanowiło tępić na każdym kroku, dążąc do maksymalnego ograniczenia naszej branży. Niczym są porozumienia międzynarodowe, niczym dyrektywy UE, podobnie jak uchwały Sejmu i Senatu RP, deklaracje prezydent&oacut(...)
»

Plusy i minusy nowego sys(...)

W artykule pt. „Opłata wodno-śmieciowa", który ukazał się w „Zeszytach Komunalnych” w poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” (12/2011), przedstawiono zarys metodyki ustalania opłaty za odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych wg ilości wody zużywanej w gospodarstwach domowych w danej nieruchomości, koncentrując uwagę na aspekcie ilościowym. W tym wydaniu poddano analizie cztery kolejne możliwości ustalania opłat, przewidzi(...)
»