Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Waterworks Forum(...)

W dniach 13-14 maja br. odbyła się w Poznaniu konferencja pt. Waterworks Forum. Była to pierwsza z cyklu konferencji poświęconych prawnym i finansowym aspektom branży wodociągowej. Zorganizowana przez Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. - jedną z większych spółek wodociągowych w Polsce oraz, jak dotąd, jedną z nielicznych, która otrzymała dofinansowanie z funduszu ISPA na działalność inwestycyjną. Uroczystemu otwarciu konferencji przewodniczył wicepremier Marek Pol, miasto Poznań (...)
»

Zasady Unii Europejskiej (...)

Bożena Bąk Kiedy w 1957 r. RFN, Włochy, Belgia, Luksemburg i Francja tworzyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą, chodziło im głównie o osiągnięcie tzw. cudu gospodarczego. W polityce wzrostu gospodarczego „za wszelką cenę” pomijano wówczas problematykę środowiska. Dopiero w 1986 r. stała się ona częścią składową umowy Wspólnoty Europejskiej, chociaż już od 1972 r. były podejmowane próby określenia wspólnej polityki w tym zakresie. Tendencją w europe(...)
»