Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biopaliwa transportowe – (...)

Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) zorganizowało 24 września 2015 r. IV konferencję branżową pt. „Biopaliwa transportowe – u progu zmian”. Było to wydarzenie towarzyszące V edycji Targów RENEXPO, służące szeroko pojętej promocji wykorzystania krajowego potencjału biomasy pochodzenia rolniczego w produkcji odnawialnych paliw transportowych i poszerzaniu wiedzy uczestników na temat najbardziej aktualnych problemów sektora biopaliw. W trakcie konferencji, którą oficjalnie otwor(...)
»

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa (PDF)(...)
»