Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Atrakcyjny element ustawy(...)

Analizując rynek zielonej energii elektrycznej w 2011 r. (obroty rzędu 5,5 mld zł) oraz podział na obecnych producentów, których przychody po wejściu w życie ustawy o OZE będą niższe i wyższe, można wysnuć wniosek, że projekt ustawy o OZE nie zyska silnego poparcia. Około 90% obrotów (w zyskach znacznie więcej) generują ci producenci i te technologie OZE, które mniej lub bardziej stracą. Są to współspalanie, farmy wiatrowe oraz duża (w pewnej części też mała(...)
»

Nowa jakość kotłów na pal(...)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 września 2017 roku. Dokument ten określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW (także tych wchodzących w skład pakietów zawierających kocioł na paliwo stałe). Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych z satysfakcją odnotowuje tę decyzję(...)
»