Oczyszczanie sieci wodociągowej

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2006-12
  DRUKUJ
Podczas wielu lat eksploatacji układów dystrybucji wody przewody wodociągowe stanowiące ich zasadniczą część ulegają procesom starzenia. Objawia się to m.in. pojawieniem się na wewnętrznej powierzchni tych przewodów osadów i produktów korozji. Ich obecność w sieci rzutuje przede wszystkim na pogorszenie jakości wody dostarczanej jej odbiorcom oraz na wzrost oporności hydraulicznej przewodów.

Stopień i intensywność postępujących procesów starzenia przewodów sieci wodociągowej zależy od wielu czynników, spośród których najistotniejszymi są czas eksploatacji sieci i jakość wody podawanej do sieci wodociągowej (ze szczególnym uwzględnieniem agresywności, stabilności i zmienności jakości wody w czasie podczas wieloletniej eksploatacji sieci). Ważne są także parametry hydrauliczne pracy sieci (prędkość, gradient prędkości i czas [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus