Wszystkie artykuły w kategorii: "Raport wod-kan"

Polecane artykuły:

Spokojnie, to tylko taryf(...)

17 lipca 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jej celem było zaprezentowanie przebiegu procesu weryfikacji wniosków taryfowych obejmujących ceny usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Prezes Wód Polskich, Przemysław Daca, powiedział wówczas: – Zatwierdzono 80% taryf. Jest to moment, w którym możemy poinformować o procesie zatwierdzania taryf, bo jest on na ukończeniu. Z kolei Joanna Kopczyńska, z-ca prezesa ds(...)
»

Ustawa opakowaniowa – czy(...)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy miała być transponowana do prawa każdego kraju członkowskiego do 12 grudnia 2010 r. W Polsce dokonano tego w głównej mierze Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r., ale po części także za pomocą nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.u.c.p.g.) z 1 lipca 2011 r. oraz dodatkowo Ustawą z 13 (...)
»