Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

System gospodarki odpadam(...)

W ramach cyklu omawiającego gospodarkę odpadami komunalnymi w krajach Unii Europejskiej warto przyjrzeć się niektórym aspektom funkcjonowania systemu brytyjskiego. W stosunkowo krótkim czasie nastąpiło tam wyraźne przewartościowanie podstawowych kierunków zagospodarowania odpadów. Ze względu na dominującą pozycję Anglii w Zjednoczonym Królestwie – zamieszkuje ją ok. 83% populacji wytwarzającej lwią część wszystkich odpadów &nda(...)
»

Ciekawe przypadki awarii (...)

Patrząc przez pryzmat ostatniej dekady, można stwierdzić, że z roku na rok ilość awarii na km sieci maleje, mimo że jej długość sieci sukcesywnie wzrasta. Wyjątkiem był 2012 r., w którym odnotowano znaczny spadek temperatury w stosunku do lat ubiegłych (również brak pokrywy śnieżnej), co spowodowało lawinę awarii. W ciągu jednego miesiąca wystąpiło ponad 70 awarii. Materiałem najbardziej awaryjnym okazało się żeliwo, które w porównaniu ze stalą jest mniej wytrzymałe(...)
»