Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Akty wykonawcze do ustawy(...)

Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Do tej pory ukazały się do niej tylko dwa rozporządzenia wykonawcze. Stawia to pod znakiem zapytania realność zastosowania wielu przepisów zawartych w ustawie w roku bieżącym. Sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, że projekt ustawy „opakowaniowej” był dziełem rządowym, a takie wymagają przedstawienia sejmowi wszystkich obligatoryjnych aktów wykonawczyc(...)
»

Gospodarka odpadami – czy(...)

Na plenarnej sesji Parlamentu Europejskiego 9 lipca br. przeważającą liczbą głosów przyjęto propozycje dotyczące wprowadzenia bardziej ambitnych celów związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym oraz gospodarką odpadami. Oznacza to m.in. podjęcie efektywnych działań na rzecz znaczącego ograniczenia strumienia wytwarzanych odpadów, w szczególności zmieszanych. W celu zrealizowania narzuconych przez KE celów związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym oraz gospodarką (...)
»