Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Nie od razu Kraków zbudow(...)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorząd gminny nowe obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to działanie, które gminy będą musiały rozwijać, a doświadczenia w tym zakresie są różne. Mimo kilku chwalebnych przykładów dobrze funkcjonujących systemów selektywnego gromadzenia odpadów, w Polsce można raczej mówić o skromnych osiągnięciach w tym obszarze. Zorganizowana przez Z(...)
»

Poligeneracja – przykład (...)

Technologie umożliwiające ograniczenie zużycia paliw w ramach produkcji energii są uważane za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju obecnej cywilizacji. Współwytwarzanie kilku mediów w jednym procesie technologicznym jest skuteczną metodą zwiększenia efektywności wykorzystania energii pierwotnej. Przykłady takich zastosowań znajdujemy w polskich zakładach, co jest najlepszym dowodem na to, iż rozwiązania te sprawdzają się w naszych realiach. Przedsięb(...)
»