Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zamówienia publiczne w li(...)

Na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowane zostało „Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2009 r.”. Jest to obszerny dokument, stąd przedstawiono jedynie wybrane informacje.   Uczestnikami rynku zamówień publicznych są, z jednej strony, zamawiający, czyli podmioty zobowiązane do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przy zakupie robót budowlany(...)
»

Koszty termicznego przeks(...)

Rozważania sceptyczniejącego optymisty Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi sprawia, że instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK) jest wielu miastom potrzebna, a obowiązujące już (i wprowadzane) w tej dziedzinie regulacje prawne stwarzają dla takich rozwiązań wystarczająco dobrą bazę prawną. Gotowość decydentów do podejmowania odważnych przedsięwzięć stanowi rękojmię zbudowania użytkowego projektu TPOK, dobrego pod względem technicznym, ekologi(...)
»