Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozwój technologii geoter(...)

Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest geotermia niskotemperaturowa. Jest to szczególnie zauważalne w Szwecji, Szwajcarii, Austrii, Niemczech i USA. Geotermalne systemy niskich temperatur wykorzystują technologię pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej oraz geotermalnej, zgromadzonej w płytkich (do 200 m) partiach skorupy ziemskiej p(...)
»

W obronie finansów i komp(...)

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Karpaczu, które odbyło się 8-9 marca 2012 r., ponad 150 delegatów przegłosowało założenia do programu działania Związku w roku 2012, a także stanowiska m.in. w sprawie nie dopuszczania do pozbawiania społeczności lokalnych podstawowych instytucji, zapewniających ich obsługę, oraz miejsca polityki miejskiej w polityce rozwoju. Do najważniejszych planów na ten rok należy sfinalizowanie trze(...)
»