Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Partnerskie warsztaty(...)

Koncepcja zrównoważonego rozwoju – począwszy od sławnego Raportu Brundtland z 1987 r. – jest przedmiotem nie tylko dyskusji teoretycznych, ale także praktycznych działań politycznych i gospodarczych. Obejmuje ona trzy filary: cele ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz ekologiczne. Idea realizacji niemiecko-polskich warsztatów badawczych narodziła się podczas pobytu prof. Holgera Rogalla w Polsce. Wraz z polskimi naukowcami zwrócił on uwagę na konieczność spotkania badaczy podejmu(...)
»

Nowe wcielenie EMAS(...)

Pod koniec ubiegłego roku opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, nazywane w skrócie rozporządzeniem EMAS III. Przepisy tego aktu prawnego weszły w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzie(...)
»