Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak się łamie lokalną sam(...)

Polskie samorządy alarmują, że ingerencja państwa w lokalne prawa i ograniczenie miejscowych praw przybiera na sile. To najpoważniejsze, ale nie jedyne zarzuty, jakie pod adresem władz państwowych skierowały do Rady Europy największe organizacje samorządowców w Polsce. Samorządowcy ze Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Powiatów Polskich przedstawili swoje uwagi, zastrzeżenia i zarzuty podczas spotkania ze specjalną delegacją Komitetu Monitor(...)
»

Standardy i procedury zar(...)

Zarządzanie zielenią miejską przez samorządy to szeroki zakres działań, które podejmują różne jednostki, przede wszystkim w odniesieniu do terenów zieleni pozostających w zarządzie miasta. Jednak tworzone standardy i procedury mogą wywierać wpływ na jakość zieleni znajdującej się w zarządzie innych podmiotów – spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, biznesu czy osób prywatnych. Celem efektywnego zarządzania terenami zieleni miejskiej ma być zapewnienie ich właściwego funkcjonowania i ro(...)
»