Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przygotowanie wody dla po(...)

Wody podziemne są dla potrzeb komunalnych zasobem niewyczerpalnym. Zalegają one w skałach wodonośnych. Magazyny te są co roku uzupełniane aż do przelewu. Problemem jest zlokalizowanie tych magazynów i umiejętność czerpania z nich wody. Można wyróżnić dwa źródła wody dla potrzeb komunalnych: zasoby wód podziemnych oraz zasoby wód powierzchniowych. Te ostatnie są mniej stabilne, ale po odpowiednim przygotowaniu są również wystarczające dla potrzeb komunalnych n(...)
»

Słownik angielsko-polski(...)

de-inking - a process for removing ink from printed paper used for recycling Usuwanie farby drukarskiej denitrification - reduction by bacteria action of nitrate to elementary nitrogen Denitryfikacja density - in a landfill context, the ratio of the combined mass of fill material and soil cover to their combined volume Gęstość derelict land - land which is so damaged by industrial or other developmen(...)
»