Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Baza danych o gospodarce (...)

  Zgodnie z art. 37 ust. 6 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2010 r. nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami.   Niedpłatny dostęp do niej posiadają: ministrowie właściwi ds. środowiska i gospodarki, Główny Inspektor Ochrony(...)
»

Mam pomysł(...)

To, co piszę, to tylko moje postrzeganie rzeczywistości i nie ma to nic wspólnego ani z opinią ogółu branży, ani z firmą, której jestem prezesem. Ot, takie moje rozważania. A więc do tematu. Tytułowy pomysł dotyczy rodzącego się dzisiaj prawa, a właściwie jego poprawiania. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dotyka większości ludzi w branży. Ustawa jak ustawa. Ostatnio sporo jest ich produkowanych (piszę produkowanych, bo tempo uchwalania przypomina taśmę(...)
»