Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pompownie ścieków sanitar(...)

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem dla odprowadzenia ścieków brudnych, bytowo-gospodarczych od mieszkańców, zakładów usługowych, przemysłowych i innych jest kanalizacja grawitacyjna. Budowa takiej kanalizacji do odprowadzenia niewielkiej ilości ścieków z dużego obszaru na terenach nizinnych o rozproszonej zabudowie, na obrzeżach dużych miast i na wsi oraz zwykle w nawodnionych gruntach jest szczególnie trudna. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest kanalizacja grawitacyj(...)
»

Brakuje poparcia społeczn(...)

Tegoroczne hasło przewodnie konferencji poświęconej termicznemu przekształcaniu odpadów „od planów do realizacji” zdecydowanie bardziej współgra z aktualnymi celami i potrzebami w tym zakresie. Obecnie największą barierą w realizacji projektów budowy spalarni odpadów komunalnych jest niewystarczająca akceptacja społeczna. Po raz czwarty odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Termi(...)
»