Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z dużej chmury mały deszc(...)

Z dużej chmury mały deszcz Pierwotny projekt tzw. ustawy krajobrazowej zakładał wdrożenie szeregu środków służących ochronie krajobrazu – od zasad urbanistycznych, przez rozszerzenie zakresu ocen oddziaływania na środowisko, po nowe regulacje dotyczące lokalizowania reklam. A czego ostatecznie należy się spodziewać, kiedy już wejdą w życie nowe przepisy? 24 kwietnia br. uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem (...)
»

Trasa rowerowa w Polsce W(...)

W krajach Europy Zachodniej turystyka rowerowa jest ważnym źródłem dochodu i znaczącą gałęzią gospodarki. Również w Polsce rodzą się inicjatywy, które mają przełamać brak możliwości uprawiania turystyki rowerowej. Jedną z nich jest trasa rowerowa w Polsce Wschodniej. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to pięć projektów regionalnych o łącznej długości ok. 1980 km, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpac(...)
»