Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aktualności ze świata(...)

Radykalna koncepcja Architekci Anna Jurkiewicz i Robert Lamprecht, założyciele polsko-austriackiego biura SUPERFUTUREGROUP, zaprezentowali swój sztandarowy projekt – Urban Super Forest, który ma szansę stać się jedną z wiodących koncepcji urbanistycznych przyszłości. Idea Miejskiego Super Lasu (Urban Super Forest) na pozór wydaje się radykalna, wręcz fundamentalnie sprzeczna z dotychczasowymi trendami w miejskiej zabudowie. W skrócie – zamiast rozszerzać obszar miej(...)
»

Finansowanie OZE ze środk(...)

W ramach programu priorytetowego „Wykorzystanie alternatywnych a przyjaznych środowisku źródeł energii” Narodowy Fundusz wspiera przedsięwzięcia z zakresu energetyki słonecznej i wodnej, wykorzystania zasobów wód geotermalnych, pomp ciepła oraz energetycznego spalania biomasy (drewno, słoma) i in. Największe szanse na uzyskanie finansowego wsparcia, w postaci pożyczek, dotacji lub kredytów udzielanych ze środków Narodowego Funduszu za pośredn(...)
»