Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Analiza opłacalności inst(...)

Analiza opłacalności instalacji kotła na biomasę była jednym z elementów projektu ForBioM – Kształtowanie rynku biomasy dla systemów ogrzewania sieciowego w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, opisanego w „Czystej Energii” nr 6/2005. Studium opłacalności instalacji dla PEC w Barlinku Barlinek, liczący 15 tys. mieszkańców, leży w północno-zachodniej części Polski. Energię cieplną dla miasta dostarcza Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które eksp(...)
»

Fermentacja odpadów komun(...)

Andrzej Jędrczak, Krzysztof Haziak Technologia "mokrej" fermentacji odpadów komunalnych nie odbiega od technologii powszechnie stosowanej do stabilizacji osadów ściekowych i gnojowicy. Jedynie budowa reaktorów i dobór urządzeń peryferyjnych może uwzględniać wymogi tego specyficznego substratu. Fermentacja biofrakcji, odpadów komunalnych w wydzielonej zamkniętej komorze jest oczywiście możliwa, po wcześniejszym jej wydzieleniu ze zmieszanych odpadów i przeprowadzeniu w zawies(...)
»