Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zadania gmin w zakresie z(...)

W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska zaopatrzenie w ciepło należy do najważniejszych usług energetycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa. Obowiązki związane z realizacją tego zadania spoczywają, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, właśnie na gminie. Ustawa ta, w artykule 7 ust. 1 punkt 3 wskazuje, że: „...Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ...zaopatrz(...)
»

Aukcje OZE – wyciągnąć wn(...)

W 2016 roku ma się odbyć pierwsza w Polsce aukcja dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł. Po kilku latach debat nad kształtem ustawy o OZE powinniśmy się więc cieszyć. Teoretycznie ma być teraz efektywniej, taniej i bardziej stabilnie. Patrząc jednak na to, jak przebiegały aukcje w Holandii, Włoszech czy Wielkiej Brytanii, trzeba się liczyć z tym, że naszym licytacjom będą towarzyszyły spore problemy. Czyhające pułapki Wydaj(...)
»