Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwagi do kryteriów oceny (...)

Już po raz drugi Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań podejmuje inicjatywę oceny organizacji odzysku działających na polskim rynku. Inicjatywa ta bez wątpienia jest słuszna, bo liczba działających organizacji jest ogromna i chyba nikomu dokładnie nieznana. Przedsiębiorcy niejednokrotnie trudno jest dokonać spośród nich wyboru. Każdy chciałby mieć pewność, że nie przepłaca i że przekazał swoje obowiązki właściwej firmie, która nie zgotuje mu żadnych przykrych niespodzianek. L(...)
»

Biopaliwa a konsumenci in(...)

Ostatnie, niezmiernie ważne z punktu widzenia rozwoju branży rozporządzenie odnośnie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów ciekłych, minister gospodarki podpisał 7 grudnia ub.r. Podpisanie tego dokumentu zamyka proces stanowienia prawa w zakresie tworzenia obowiązku spoczywającego na producentach i importerach paliw ciekłych w zakresie stosowania biokomponentów. Oznacza to, że z początkiem 2008 r. firmy zajmujące się(...)
»