Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Biogazownie rolnicze – ak(...)

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania budową biogazowni. Trzy lata temu Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy oraz Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej zainicjowały przygotowanie strategicznego dokumentu na rzecz rozwoju biogazowni w oparciu o surowce pochodzenia rolniczego „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”. Opracowanie zostało przekazane d(...)
»

Usuwanie tłuszczu, oleju (...)

Tysiące wypływów z kanalizacji na powierzchnie terenów, spowodowanych substancjami FOG (tłuszcz, olej, smar), kosztują zarządy wodne na całym świecie miliardy USD. Ponad 100 ton tłuszczu, zdaniem firmy Thames Water, jest wlewane do zlewów każdego dnia w Londynie, i to nie z restauracji czy kawiarni, ale ze zwykłych gospodarstw domowych. Firma ta, zarządzająca wodociągami w Londynie, informuje, że rocznie usuwa ponad 100 tys. zatorów na kanałach ściekowych, z czego więcej niż połowa jest spow(...)
»