Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Walka na argumenty(...)

Kończy się pięć minut firm wodociągowych. Dla swoich potrzeb wymyśliłem niegdyś powiedzenie, że firmy wodociągowe mają się najlepiej w recesji. Wielu ludzi niezbyt w to wierzy i stawiają swoje argumenty przeciw moim. Koszty Argument pierwszy: ceny mamy ustalone w danym momencie niezależnie od zmieniających się cen na rynku. Podczas recesji ceny materiałów i usług spadają, a dostawcy i wykonawcy walczą o istniejący rynek, który się kurczy. Stąd też wyniki firm wodociągowych po(...)
»

Zmiany jakości wód w odbi(...)

Zbiorniki wodne często są odbiornikami ścieków odpływających z oczyszczalni przydomowych. Ich funkcja polega na obniżaniu koncentracji zanieczyszczeń w ściekach oraz ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Stawy (...)
»