Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje branżowe"

Polecane artykuły:

Kropla świata(...)

Groźny uskok Każdy uskok tektoniczny stanowi swoistą tykającą bombę dla tych rejonów Stanów Zjednoczonych, w których występuje. Coraz dokładniejsze badania sejsmologiczne wskazują na kolejne obszary USA, które mogą być zagrożone trzęsieniami ziemi. Na terenach, na których do tej pory wstrząsów nie odnotowano lub były one rzadkie i słabe, infrastruktura nie jest odpowiednio zabezpieczona na wypadek ich wystąpienia. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA bada sce(...)
»

Opłaty za udostępnianie i(...)

Mimo że w polskich przepisach za samo udostępnianie informacji o środowisku nie można pobierać opłat, to już za pewne konkretne czynności z tym związaneopłaty takie są przewidziane. Kiedy i na jakich zasadach? Zagadnienia udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie uregulowane są w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (...)
»