Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy cele UE powinny być r(...)

Wydaje się to tylko pytaniem retorycznym, ale tak nie jest. Nowa propozycja dyrektywy unijnej zakłada 90-procentowy poziom odzysku w 2030 r. Wydawałoby się, że oczywiście proponowane pułapy recyklingu powinny być znacząco niższe, lecz postanowiono inaczej. Dla odpadów opakowaniowych nałożono następujące poziomy recyklingu: 80% dla drewna i po 90% dla pozostałych surowców. Uwzględniają one także „ponowne użycie”, ale stanowi ono margines. Pamiętajmy, że gł(...)
»

Z roku na rok coraz więce(...)

Szkoła Podstawowa nr 7 z Krakowa od wielu lat organizuje konkursy zbiórki puszek aluminiowych i makulatury. Zachętą do udziału w konkursach dla najmłodszych uczniów są nagrody rzeczowe. Praktycznie cały zysk ze sprzedaży surowca przeznaczany jest dla uczniów. Zebrane fundusze wykorzystuje się na zakup nagród i pomoc finansową dla dzieci najuboższych, a także na zakup m. in. papieru kserograficznego, toaletowego oraz chusteczek higienicznych, które przekazywane są na potrzeby poszczególnych kl(...)
»