Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Warmińska droga krajobraz(...)

Koncepcja „warmińskiej drogi krajobrazowej” powstała w trakcie prac nad programem „Dom Warmiński” oraz analizą potencjału powiatu olsztyńskiego, wykonaną w 2003 r. na zlecenie starosty olsztyńskiego przez zespół pracowników naukowych UWM w Olsztynie. Wyniki badań stały się punktem wyjścia do prac nad analizą możliwości modernizacji sieci dróg lokalnych na terenie powiatu olsztyńskiego.   Starosta pow(...)
»

Europa dwóch prędkości(...)

Z Krzysztofem Żmijewskim, przewodniczącym Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, rozmawia Urszula Wojciechowska Jak Pan ocenia poszanowanie energii w Polsce? Z posiadanych danych wynika, że w dalszym ciągu energochłonność polskiej gospodarki jest wielokrotnie wyższa niż energochłonność i elektrochłonność „starej” Unii, które możemy traktować jako dobry punkt odniesienia. Chcielibyśmy przecież równać do najlepszych, nie do najgorszych. W zakresie elektro(...)
»