Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyniki szczegółowe w VIII(...)

Kategoria: SZKLANA STATUETKA     Lp. (...)
»

Co to jest system gospoda(...)

W nawiązaniu do serii artykułów autorstwa Antoniego Niedziałkowskiego oraz listu czytelnika z Bydgoszczy (PK 02/2001) zorganizowaliśmy debatę redakcyjną poświęconą różnym podejściom do gospodarki odpadami. Do dyskusji zaprosiliśmy prof. Andrzeja Jędrczaka z Politechniki Zielonogórskiej, dr. Bolesława Maksymowicza z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast OBREM, Andrzeja Stefaniaka z Arki Konsorcjum (firmy m.in. projektującej zakłady utylizacji odpadów), Marka Wróblewskiego z Zakładu Utyli(...)
»