Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Chrońmy klimat!(...)

Rok temu w Poznaniu, a niedawno w Kopenhadze, odbyły się konferencje ONZ poświęcone zmianom klimatu. W debatach brali udział przedstawiciele rządów, biznesu, organizacji pozarządowych, naukowcy oraz media. Jednak niezależnie od decyzji, jakie zapadają na wysokich szczeblach, każdy z nas już teraz może przyczynić się do ograniczenia negatywnych przemian. Od lat 40. XX w. nie zaobserwowano zamarzania Bałtyku. W ciągu ostatnich kilkunastu lat średnia temperatura powietrza(...)
»

Oznaczanie OWO w wodzie p(...)

  Ogólny węgiel organiczny (OWO), jako parametr stopnia zanieczyszczenia wód, został opisany w polskim prawie i m.in. znalazł się w wykazie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. Istnieje kilka metod oznaczania związków organicznych w próbkach wód podziemnych.   Można tego dokonać, posługując się różnymi metodami pośrednimi, takimi jak: straty przy prażeniu, utlenialność, chemiczne(...)
»