Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Psu na budę taki żywot(...)

Los zwierząt trafiających do schronisk czy przytulisk budzi sporo kontrowersji. Dyskusje na ten temat odżywają szczególnie w momentach, gdy ujawniane są przypadki niehumanitarnego traktowania czworonogów. Tak było m.in. w przypadku opublikowania w 2010 r. wyników kontroli NIK-u odnoszącej się do przestrzegania praw zwierząt w gminach. Niestety, jak pokazała kolejna inspekcja, niewiele się w tym obszarze zmieniło. Warunków bytowania czworonogów w schroniskach nie pop(...)
»

Od protestu do współpracy(...)

Podczas realizacji inwestycji w sektorze energetycznym nie można zapominać o odpowiedniej komunikacji ze społecznością lokalną. Nawet niewielkie zaniedbanie ze strony inwestora może skutkować protestem społecznym, a nawet wstrzymaniem planów inwestycyjnych. Na temat skutecznego dialogu firm z otoczeniem dyskutowano podczas czwartej już konferencji z cyklu „Odpowiedzialna energia”, która odbyła się 31 maja br. w Warszawie. Hasło przewodnie s(...)
»