Predykcyjne sterowanie zintegrowanym systemem ściekowym.

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2005-5
  DRUKUJ
Oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wiele wymogów dotyczących jakości oczyszczonych ścieków. Prowadzi to do znacznej liczby celów, jakie należy osiągnąć, aby właściwie przebiegał proces oczyszczania. Realizacja tych celów może opierać się na zastosowaniu sterowania optymalizującego w technologii krzepkiego sterowania predykcyjnego (ang. Robust Model Predictive Control – RMPC). Zostało ono zaimplementowane w hierarchicznej strukturze sterowania1.

Obiektem sterowania jest zintegrowany system ściekowy, składający się z kanalizacji (z wyróżnieniem zbiornika wyrównawczego) oraz biologicznej oczyszczalni ścieków. Jako przykład może służyć struktura oczyszczalni w Kartuzach. Stosuje się w niej metodę niskoobciążonego osadu czynnego z wielofazową komorą osadu czynnego, pracującą w systemie technologicznym UCT/MUC [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus